• TO IDZIE WOLNOŚĆ cz.II - OBYWATELE’2017

  Podwójne, niestety nie potrójne - veto Prezydenta otworzyło nowy rozdział w batalii o utrzymanie Polski w kręgu demokracji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • TO IDZIE WOLNOŚĆ!

  Jest inaczej. Kiedy idziesz w tłumie „spacerowiczów” przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat spod Pałacu Prezydenckiego, czy Sądu Najwyższego pod Sejm, albo do parku na tyłach budynku Senatu, to czujesz moc wspólnoty, swobodę oddechu w piersiach - i mimo głośnego skandowania różnych haseł w walce o wolność - masz uśmiech na twarzy. Nie jesteś sam. Jest nas bardzo dużo. CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYRWIJ MUROM ZĘBY KRAT - O obywatelskim nieposłuszeństwie dzisiaj

  Pamiętam jak na warszawskiej polonistyce w 1978 roku, na jednej z prywatek ze studentami (byłem już wtedy asystentem) słuchaliśmy naszego kolegi z wydziału, Jacka Kaczmarskiego. Śpiewał swoje piosenki, też „Mury”, które z każdym tygodniem stawały się pieśnią, która łączy. W czasach „Solidarności”, a później stanu wojennego „Mury” były hymnem buntu i wolności. Ostrzegały, ale i dawały nadzieję. Kiedy w niedzielę po południu zaśpiewała je na manifestacji oporu przeciw PiSowskiemu zamachowi stanu na sądownictwo Dorota Stalińska - poczułem ja zaciska mi się krtań i jak rośnie determinacja, by znów stawać w obronie wolności i demokracji. Taki imperatyw - dla mojego pokolenia, już posiwiałych, ale i mam nadzieję - dla młodych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • A STATE AND A CONSCIENCE

  If a state is to really serve its citizens, it must have a conscience. It should not be bluntly ruthless. Nor should it be subdued by any political party, religious sect or raging fanatics. The only true soul and conscience of a state can be and is the law. CZYTAJ WIĘCEJ
 • PAŃSTWO I SUMIENIE

  Jeżeli państwo ma naprawdę służyć obywatelom, to musi mieć sumienie. Nie może być tępo bezduszne. Ani zniewolone przez jakąkolwiek partię polityczną, sektę religijną, czy wściekłych fanatyków. Jedyną prawdziwą duszą i sumieniem państwa może być i jest prawo. CZYTAJ WIĘCEJ
 • PRZYJAŹŃ - DANIELA FRIEDA PRZYGODY Z POLSKĄ

  To jest historia przyjaźni. Polsko-amerykańskie stosunki mają swoją bogatą, dramatyczną i pełną osiągnięć historię. Najbardziej dramatyczne były wtedy, kiedy wsparcie dla Polski, udzielane przez Stany Zjednoczone - musiało z konieczności historycznych przynosić ograniczone skutki. CZYTAJ WIĘCEJ
 • FRIENDSHIP – DANIEL FRIED’S ADVENTURES WITH POLAND

  It is a story of a friendship. The Polish-American relations have their own rich, dramatic and successful history. They were the most dramatic when the support for Poland extended by the United States could bring only limited results, for the objective historic reasons. CZYTAJ WIĘCEJ
 • ANGIELSKA LEKCJA

  Patrzę na brytyjskie debaty, referendum i wybory - i szukam lekcji, jakich mogę się nauczyć, odpowiednich do wagi spraw oraz ważnych z europejskiej perspektywy. Dwoje brytyjskich premierów - porwanych marketingowymi mirażami - dało lekcję nieodpowiedzialności. CZYTAJ WIĘCEJ
 • POLSKIE ŚWIĘTA

  Można byłoby powiedzieć o Polsce - jaki to fantastyczny kraj, który ma tak znaczący i piękny układ najważniejszych świąt. Świąt Demokracji, Niepodległości, Solidarności i Wolności. CZYTAJ WIĘCEJ
 • LAW AND JUSTICE

  Last Saturday in Katowice (Poland) the First Congress of Polish Lawyers took place. The environments of judges, attorneys and legal advisors showed their solidarity in their resistance against the reforms (or rather: “deforms”) proposed by the Polish government of the Law and Justice party (PiS) and, in particular, by the team of the Minister of Justice, Zbigniew Ziobro. CZYTAJ WIĘCEJ